zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Karta Dużej Rodziny

Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dotycząca Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, jak i partnerów sektora prywatnego, którzy chcieliby by przystąpić do programu.


Poniżej treść pisma Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie:


„Szanowni Państwo !


Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. Karta adresowana jest do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, mających na utrzymaniu trójkę i więcej dzieci, w wieku do 18 roku lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców lub rodzica, bez ograniczenia wieku, bez względu na kryterium dochodowe, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Podkarpacia.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny daje możliwość skorzystania z systemu ulg i rabatów, które zaoferowały instytucje kultury w województwie podkarpackim oraz inni partnerzy sektora prywatnego.

Chcąc pozyskać kartę należy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.wkdr.pl (zakładka dokumenty do pobrania) wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie lub złożyć osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120.

Chcąc zostać partnerem Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny wzbogacając przez swoje usługi i towary katalog ulg i zwolnień dla posiadaczy karty. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wkdr.pl (zakładka informacje dla partnerów) po wypełnieniu przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie lub elektronicznie na adres rops@wkdr.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej www.wkdr.pl oraz pod numerem telefonu 17 850 8321. ”

Dorota Ziaja


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART