zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Pomoc społeczna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od 01.12.2014 roku jest realizowany Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 (PO PŻ), który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD).

Program ten będzie wspierał osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej poprzez pomoc w formie produktów żywnościowych.

Pomocą żywnościową będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 684 zł dla osoby w rodzinie i 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Jednocześnie informujemy, iż żywność z tego programu oprócz Banku Żywności wydawać będzie Caritas, PKPS, PCK.

Osoby i rodziny z terenu naszej Gminy pomoc żywnościową otrzymają na podstawie skierowania otrzymanego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku niezbędnego do przedłożenia w miejscu wydawania artykułów spożywczych ze wskazaniem nazwy i adresu organizacji partnerskiej, regionalnej lub lokalnej, do której kierowana jest osoba lub rodzina.

Zakwalifikowane osoby otrzymają co najmniej jedną paczkę żywnościową składającą się z następujących produktów:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,
  • olej rzepakowy - 1 opakowanie jednostkowe,
  • mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe.

Wiesława Buż


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART