zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 OGŁOSZENIE WŁASNE
OGŁOSZENIE WŁASNE

WÓJT GMINY CHMIELNIK 

działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 8 maja 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1 (I przetarg odbył się 29.08.2012 r., II- 14.11.2012 r., III – 29.01.2013 r.)

Lp.

1

Jednostka ewidencyjna /gmina/

Chmielnik

Obręb /wieś/

Błędowa Tyczyńska

Nr działki

1994
1995
(działki sprzedawane łącznie jako jedna nieruchomość)

Nr KW

26381

Powierzchnia działki /ha/

0,08
0,08

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Łąki trwałe – ŁII – 0,08 ha
Łąki trwałe – ŁII – 0,08 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium nieruchomość położona w obszarze zabudowanym i preferowanym do zainwestowania,

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

30 000 zł

Wadium w zł

3000 zł

Minimalne postąpienie w zł

300 zł

  1. Warunki płatności - jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 2 maja 2013 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, dowodu potwierdzającego prawo do reprezentowania.

  3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
    - żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
    - osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

  4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku i stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w dniach od 02.04.2013 r. do 08.05.2013 r.


drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART