zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Apel Wójta Gminy Chmielnik
Przypominamy o złożeniu deklaracji „śmieciowej”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2013
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2013

Wójt Gminy Chmielnik informuje o wysokości udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2013 rok.

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nr i nazwa zadania

Przyznana Kwota dotacji

1. Klub Sportowy „GALICJA"
Chmielnik
36-016 Chmielnik 96
Zadanie Nr l
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik".
12 000,00 zł
2. Klub Sportowy „SZIK" z Woli Rafałowskiej 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 176 Zadanie Nr 2
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
12 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION" przy Gimnazjum w Chmielniku 36-016 Chmielnik 41, Zadanie Nr 3
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
5 500,00 zł
4. Podkarpacki Bank Żywności 35-064 Rzeszów ul. Rynek 17/201 Zadanie Nr 4
„Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.
3 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 169 a Zadanie Nr 5
„Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
3 000,00 zł
6. Stowarzyszenie „Pro Regione"

36-016 Chmielnik 245

Zadanie Nr 6
„Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik”.
1 200,00 zł
7. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola" Wola Rafałowska 137 36-017 Błędowa Tyczyńska Zadanie Nr 6
„Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik”.
3 000,00 zł
8. Ochotnicza Straż Pożarna
w Zabratówce
Zabratówka 41
36-017 Błędowa Tyczyńska
Zadanie Nr 6
„Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik”.
2 800,00 zł
9. Fundacja GENERATOR INSPIRACJI
Futoma 168
36-030 Błażowa
Zadanie Nr 7
„Udzielenie wsparcia finansowego lokalnym organizacjom - Regranting (przez lokalną organizację rozumie się działającą lokalnie organizację pozarządową lub działający lokalnie podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy) na realizację projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.
6 000,00 zł

Zofia Budak


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART