zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r.
Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku
Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku

Rozpoczyna się nowy rok 2016, będzie to kolejny okres prac obejmujących modernizację dróg gminnych. Zaplanowano kilka przedsięwzięć obejmujących drogi będące w zarządzie samorządu.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka. Proponowane do przebudowy ciągi komunikacyjne zostały wytypowane przez rady sołeckie z obu miejscowości. Wnioski objęły dwie drogi w Błędowej Tyczyńskiej tj. droga o nr ewid.183 (tzw. Kozielec) i o nr ewid. 248, 295/2 (tzw. Maina). Natomiast w Zabratówce do modernizacji zgłoszono drogę o nr ewid. działki 850 (przysiołek Kłapy). Warunkiem realizacji w/w przedsięwzięć jest uzyskanie dotacji finansowej ze środków FOGR.

W kwietniu zostanie rozstrzygnięte postępowanie na dostawę 700 ton kruszywa, które ma być wykorzystane do przeprowadzenia remontów cząstkowych dróg o nawierzchni żwirowej. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieść i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART