zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUUCZEŃ NA WSI
Informacja o realizacji programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi”
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy
Fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2009/2010
Czas na aktywność w gminie Chmielnik
Świetlica Socjoterapeutyczna
Informacja o realizacji programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi”

Informuję, że na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009, przeznaczone zostały przez PFRON środki finansowe w wysokości 33 257,36 zł z wyszczególnieniem na:

 • pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 10 558,70 zł,
 • pomoc dla uczniów gimnazjów – 7 862,50 zł,
 • pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę – 14 025,00 zł,
 • pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uiszczają opłatę za naukę – 0,00 zł,
 • obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu – 811,16 zł.

 

Ogółem z dofinansowania ze środków PFRON na koszty nauki ucznia niepełnosprawnego w okresie nauki, w roku szkolnym 2008/2009, w ramach wymienionego programu skorzystało 34 niepełnosprawnych uczniów na łączną kwotę 31 893,70 zł z czego:

 • kwota – 10 473,70 zł wykorzystana została przez 13 uczniów pobierających naukę w szkole podstawowej,
 • kwota – 7 522.50 zł wykorzystana została przez 10 uczniów pobierających naukę w gimnazjum,
 • kwota – 13 897,50 zł wykorzystana została przez 11 uczniów pobierających naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Realizacja w/w programu przyczyniła się do:

 • wyposażenia 32 uczniów w przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę,
 • uczestnictwa 4 uczniów w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • instalacji i opłaty abonamentu za Internet 21 uczniom,
 • uczestnictwa 4 uczniów w kursach doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursach językowych,
 • zwrotu 3 uczniom kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół.

 

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART