zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 4/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Jubileusz małżeństwa
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXIV

  1. UCHWAŁA NR XXXIV/216/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXIV/217/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chmielnik w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
  3. UCHWAŁA NR XXXIV/218/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
  4. UCHWAŁA NR XXXIV/219/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  5. UCHWAŁA NR XXXIV/220/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
  6. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART