zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w 2019 r.

Zbliża się koniec roku 2019, który był okresem wytężonych prac inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Chmielnik. W tym miejscu pragniemy podziękować za zaangażowanie wykonawców robót podczas prowadzonych prac, mające na celu terminową i fachową realizację zadań oraz mieszkańcom za zrozumienie podczas prowadzonych inwestycji liniowych. Tylko wzajemna współpraca stron pozwala na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i jest niezbędna do ich terminowego zakończenia. Pragniemy w skrócie przypomnieć Państwu jakie inwestycje prowadzone były w naszej Gminie, które udało nam się wspólnie wykonać.

Inwestycje wodociągowe

Zrealizowano etap inwestycji planowanej do realizacji na 2019r. mającej na celu porządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Chmielnik.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. I planowany do realizacji w 2019 r pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Bucznik” oraz II planowany do realizacji w 2020 r. pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Lisi Kąt”.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne było zadaniem bardzo wyczekiwanym przez mieszkańców ciągle borykających się z brakiem wody w studniach prywatnych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333. Łączna wartość planowanych do realizacji robót wynosi 1 492 561,70 zł. W listopadzie br. został zakończony I etap inwestycji, dzięki któremu 61 gospodarstw może korzystać z nowej sieci wodociągowej. Jednocześnie dzięki zaangażowaniu wykonawcy, współpracy mieszkańców i sprzyjającej pogodzie trwają prace przewidziane do realizacji w 2020 r. Udało nam się wykonać ponad 40% zakresu jaki został zaplanowany do wykonania w przyszłym roku. W ramach zadania planujemy wykonanie sieci i przyłączy do 76 budynków. Zachęcamy mieszkańców, którzy posiadają budynki mieszkalne na terenie objętym inwestycją do kontaktu z UG Chmielnik celem dopełnienia formalności związanych z realizacją przyłączy wodociągowych.

Inwestycje drogowe

Rok bieżący był również okresem intensywnych robót drogowych mających na celu podniesienie parametrów technicznych dróg na terenie Gminy Chmielnik, a tym samym komfortu korzystania przez mieszkańców z ulepszonych nawierzchni. Realizacja inwestycji drogowych podzielona była na dwie grupy uzależnione od źródła ich finansowania. Pierwszą stanowią drogi realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019 tzw. „drogi poscaleniowe”.

Pierwszym zadaniem wykonamy w ramach tych środków jest „Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 – 0+300 w miejscowości Zabratówka na dz. o nr ewid. 759”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 104 336,30 zł w tym dofinansowanie 60 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku oraz nawierzchnie asfaltową na odcinku 300 mb. Uzupełnieniem zakresu było wykonanie utwardzonych poboczy, oczyszczenie rowu z namułu.

Drugim zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była „Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 – 0+310 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 540”

Wykonawcą robót była firma LUKATRANS, Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 98 803,94zł w tym dofinansowanie 60 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza.

Trzecim zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Góra w km. 0+400 – 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 2009”. Wykonawcą robót była firma LUKATRANS, Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 47 141,09 w tym dofinansowanie 30 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza i odmulenie rowów.

Czwartym zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w km 0+000 – 0+265 w miejscowości Chmielnik na działce o nr ewid. 2046/4, 2033/5, 2015/2, 2014/2, 2047/2 w miejscowości Chmielnik”. Wykonawcą robót była firma LUKATRANS, Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 92 700,88 w tym dofinansowanie 50 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza, mijanki i odmulenie rowów..

Drugą grupę przebudowy dróg gminnych w 2019r. stanowiły zadania współfinansowane w ramach dotacji Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu. W ramach tych środków zrealizowano 5 zadań na terenie gminy.

Pierwszym zadaniem jakie udało się nam zrealizować była „Przebudowa ciągu dróg na dz. o nr ewid. 832 w km 0+000 – 0+330, na dz. o nr ewid. 821 w km 0+000 – 0+240 w miejscowości Zabratówka”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 207 225,62 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji drogi wraz z poszerzeniem pasa drogi, wykonano nawierzchnię asfaltową na całym odcinku, utwardzono pobocza, wykonano mijanki, przebudowano przepust i odmulono odcinkowo rowy.

Drugie zadanie zrealizowane w ramach przedmiotowych środków to ” Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 751 Zabratówka Wieś – Zabratówka Kłapy w km 0+000 – 0+670 wraz z przebudową przepustu w km 0+312 w miejscowości Zabratówka” . Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica . Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 313 396,28 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nowej podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek i odcinkowe odmulenie rowów oraz wymianę przepustów.

Trzecim zadaniem zrealizowanym w ramach przedmiotowych środków to ” Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik – część I – Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 1540 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica . Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 245 486,67 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nowej podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek i odcinkowe odmulenie rowów z częściowym umocnieniem.

Kolejne zadanie realizowane było przez Firmę LUKATRANS, Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec to „Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w miejscowości Chmielnik w km 1+455 i w km 1+682”. Wartość zrealizowanych robót wynosiła 244 162,20 zł. W ramach zadania zostały wymienione 2 przepusty poprzeczne wraz z wykonaniem umocnienia z kamienia łamanego, nowa nawierzchnia na odcinku remontowanych przepustów oraz bariery energochłonne.

Ostatnie zadanie realizowane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Dotyczyło „Przebudowy ciągu dróg na dz. nr ewid. 3793, 3743 w km 0+050 – 0+165, na dz. nr ewid. 3820/1 w km 0+000 - 0+290 w miejscowości Chmielnik”. Wartość wykonanych robót wynosiła 173 931,20 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na całym odcinku. Wykonano również oczyszczenie rowów z namułu, wykonano mijanki asfaltowe, utwardzono pobocza oraz zabezpieczono odcinkowo drogę barierami energochłonnymi.

Podsumowując rok 2019 – wszystkie planowane do zakończenia w br. inwestycje i remonty zostały zakończone.

Andrzej Ostrowski


A na koniec celem zobrazowania wykonanych inwestycji kilka zdjęć.


Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w miejscowości Chmielnik w km 1+455 i w km 1+682


Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 751 Zabratówka Wieś – Zabratówka Kłapy w km 0+000 – 0+670 wraz z przebudową przepustu w km 0+312 w miejscowości Zabratówka


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik – część I – Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 1540 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Błędowa Tyczyńskapoprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART