zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 Wieść Gmina Nr 1/2008
Wieść Gmina Nr 1/2008

 

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2008 Nr 1/2008
W NUMERZE:
 • Tradycje Wielkanocne i wiosenne str. 2
 • Święconka str. 3
 • Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę str. 4

Urząd Gminy informuje

 • Logo Gminy Chmielnik str. 5
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 5
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chmielnik str. 6
 • Gminne inwestycje 6
 • Internetowe Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Zabratówce str. 6
 • Planowane inwestycje na drogach w 2008 roku str. 6

Oświata i kultura

 • Szopka noworoczna str. 8
 • Kolędy czar str. 9
 • Czucie i wiara str. 9
 • Wielki Dzień Czytania w SP nr 2 w Chmielniku str. 10
 • Składając życzenia-dziękujemy str. 12
 • Gminny przegląd kolęd i pastorałek str. 12
 • „Nareszcie się budzimy” str. 13
 • Warsztaty plastyczne w bibliotece str. 13
 • 112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie str. 13
 • Rok 2007 w bibliotece str. 14
 • Nowości w Bibliotece str. 16

Ochrona środowiska

 • Nie wypalaj traw str. 17
 • Obowiązki mieszkańców Gminy str. 17
 • Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe str. 18

Kronika sportowa

 • Współpraca Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami str. 19

Ogłoszenia

 • Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych str. 20
 • Zbiórki odpadów wielkogabarytowych str. 20
 • Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chmielnik str. 20
 • Tegoroczne ferie zimowe na świetlicy str. 20
Do pobrania:


Wieść Gminna z Chmielnik
 


Nr 1/2008 Marzec
 
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poniżej:
<< WG_2008_1.pdf (1,46 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART