zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESesje Rady Gminy Chmielnik
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi
Dobre strony zimy
Inwestycje ruszają
Inwestycje i remonty gminne
Aktywna Mama – projekt dla kobiet z terenu Gminy Chmielnik
Siedziba Zarządu PKS S.A. Rzeszów w Chmielniku
KOMUNIKAT dla pasażerów komunikacji autobusowej
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, którym w roku 2010 udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi właściwymi podmiotami ma na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez udział tych organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej. Ramy tej współpracy określa co roku Rada Gminy przyjmując program współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizując ten program Wójt Gminy Chmielnik ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 6 zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2010 roku.

Na realizację zadań w ramach otwartego konkursu przeznaczono środki finansowe w kwocie 36 500,00 zł.

Poniżej podajemy wyniki ogłoszonych konkursów.

I. Zadanie Nr 1 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

Klub Sportowy „Galicja” Chmielnik

36-016 Chmielnik 96

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,
 2. organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,
 3. prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

II. Zadanie Nr 2 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.

Wybrany został Oferent;

Klub Sportowy „SZIK” w Woli Rafałowskiej

36-016 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 176

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,
 2. organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej.
 3. prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
  opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

III. Zadanie Nr 3 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION” przy Gimnazjum w Chmielniku

36-016 Chmielnik 41

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 500,00 zł słownie: cztery tysiące pięćset złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów,
 2. organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,
 3. organizacja i udział uczniów w imprezach rekreacyjno-sportowych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów,
 • transport na zawody.

IV. Zadanie Nr 4 – „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

PODKARPACKI BANK ŻYWNOŚCI

ul. Rynek 17, 35-064 Rzeszów

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych.

Zakres zadania:

 1. systematyczne gromadzenie i przechowywanie żywności oraz przekazywanie żywności dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • opłaty i wydatki związane z magazynowaniem i przechowywaniem żywności.

V. Zadanie Nr 6 – „Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

Wybrany został Oferent;

Stowarzyszenie „Pro Regione”

36-016 Chmielnik 245

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych.

Zakres zadania:

 1. przygotowywanie organizacyjno-administracyjnie zajęć edukacyjnych, koncertów oraz ich obsługa,
 2. działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej w Gminie Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia.
 • zakup strojów, materiałów biurowych, promocyjnych (druk, plakaty) oraz sprzętu,
 • koszty transportu.

VI. Zadanie Nr 5 – „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Chmielnik” przeznaczona była kwota 4 000,00 zł.

Na w/w zadanie nie wpłynęła ani jedna oferta.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane miały być następujące koszty:

 • zakup biletów,
 • ubezpieczenie uczestników,
 • transport.

Podsumowując współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi należy podkreślić stały wzrost ilości umów podpisywanych z organizacjami pozarządowymi, co świadczy o tym, iż z roku na rok coraz więcej zadań zlecanych jest temu środowisku, a z budżetu Gminy przeznacza się coraz więcej środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Władze Gminy nadal podejmować będą, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych do występowania z propozycjami w 2011 roku.

 

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART