zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2018 r.

Trwają prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami i studni pomiarowej w miejscowości Chmielnik – Wielkopolska”. W ramach zadania zostanie wykonana sieć wodociągowa o łącznej długości 5,8 km wraz ze zbiornikami do magazynowania wody i hydrofornią sieciową. Wykonanie sieci umożliwi dostarczenie wody do 100 budynków oraz zapewni uzbrojenie terenu objętego siecią. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec września br. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333. Planowane koszty realizacji zadania wynoszą 1 378 516,89 zł brutto. W związku z faktem, że zawansowanie robót w chwili obecnej jest duże zachęcamy zainteresowanych podłączeniem do nowobudowanej sieci właścicieli budynków do kontaktu z UG Chmielnik celem uzgodnienia możliwości wykonania przyłączy wodociągowych.

Dzięki sprzyjającej pogodzie udało nam się rozpocząć w styczniu br. prace związane z „Przebudową budynku Domu Ludowego w Chmielniku w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Gmina Chmielnik”. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę stropu nad piętrem wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, dobudowa klatki schodowej zewnętrznej, wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem, przebudowę pomieszczeń związaną ze zmianą przeznaczenia oraz prace remontowe i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Po wykonaniu całości prac budynek zostanie przystosowany do funkcji Domu Kultury, w którym zostaną wydzielone różnego rodzaju pracownie. Planowana wartość wykonania zadania inwestycyjnego wynosi 2 838 587,83 zł brutto. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”, 35-006 Rzeszów ul. Śniadeckich 5. Planowany termin zakończenia prac sierpień 2018r.

Trwa postępowanie przetargowe związane z „Budową parkingu Park&Ride przy drodze powiatowej nr 1400R relacji Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka”. W ramach zadania zostanie utwardzony teren pod parking ogólnodostępny w miejscowości Chmielnik za budynkiem sklepu GS na łącznej powierzchni 1470 m2. Dzięki tej inwestycji powstanie w centrum miejscowości 35 miejsc parkingowych na samochody i 5 stojaków każdy na 12 na rowery. Zakładany termin wykonania prac lipiec br.

Trwa postępowanie przetargowe związane z „Rozbudową oczyszczalni ścieków w Chmielniku”. Jest to zadanie na które Gmina Chmielnik od 2 lat starała się o dofinansowanie. Nasze starania udało się sfinalizować, co pozwoliło na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac. Zadanie inwestycyjne planowane jest do zakończenia w grudniu br. W ramach zadania zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z wykonaniem nowego napowietrzania i wymianą zużytych urządzeń na nowe. Zakres prac obejmuje również usunięcie osadu ze stawu napowietrzanego. Wykonanie prac pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości które w poprzednich latach były odczuwalne dla mieszkańców.

Na przełomie marca i kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Chmielnik – Zaganianka”. Po wyborze wykonawcy zostanie zamieszczone ogłoszenie na stronie UG Chmielnik dotyczące możliwości wykonania przyłączy wodociągowych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Planowany termin wykonania prac do grudnia br.


 
Projektowana elewacja budynku Domu Ludowego w Chmielniku

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART