zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Rozbudowa sieci wodociągowej w Chmielniku

W lutym bieżącego roku nasz samorząd podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt”. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP 2014 -2020. Gmina Chmielnik złożyła wniosek w otwartym konkursie, wniosek ten został doceniony przez Instytucję Zarządzającą RPO i zajął wysokie trzecie miejsce na liście rankingowej. Samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (budowy sieci bez przyłączy).

Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków wodociągów w Chmielniku (przysiółki Bucznik i Lisi Kąt). Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 10 067,92 m oraz wykonanie przyłączy 2 539,16 m (137 szt.). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 -2020, roboty budowlane będą realizowane do końca września 2020 roku. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART