zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XLIII

  1. UCHWAŁA NR XLIII/329/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
  2. UCHWAŁA NR XLIII/330/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XLIII/331/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XLIII/332/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XLIII/333/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
  6. UCHWAŁA NR XLIII/334/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  7. UCHWAŁA NR XLIII/335/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  8. UCHWAŁA NR XLIII/336/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chmielnik.
  9. UCHWAŁA NR XLIII/337/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
  10. UCHWAŁA NR XLIII/338/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 1 0 8251 R Chmielnik – Malawa z łącznikiem”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART