zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Sprawozdanie
Inwestycje drogowe
Nowe oblicze Domu Ludowego w Chmielniku
Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2018 r.
Jubileusz Państwa Anny i Tadeusza Lampart
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLIII

  1. UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  2. UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  3. UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

SESJA XLIV

  1. UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku.
  2. UCHWAŁA NR XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
  3. UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  4. UCHWAŁA NR XLIV/281/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

A. Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART