zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 Wieść Gmina Nr 1/2008
Wieść Gmina Nr 1/2008

 

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2008 Nr 1/2008
W NUMERZE:
 • Tradycje Wielkanocne i wiosenne str. 2
 • Święconka str. 3
 • Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę str. 4

Urząd Gminy informuje

 • Logo Gminy Chmielnik str. 5
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 5
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chmielnik str. 6
 • Gminne inwestycje 6
 • Internetowe Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Zabratówce str. 6
 • Planowane inwestycje na drogach w 2008 roku str. 6

Oświata i kultura

 • Szopka noworoczna str. 8
 • Kolędy czar str. 9
 • Czucie i wiara str. 9
 • Wielki Dzień Czytania w SP nr 2 w Chmielniku str. 10
 • Składając życzenia-dziękujemy str. 12
 • Gminny przegląd kolęd i pastorałek str. 12
 • „Nareszcie się budzimy” str. 13
 • Warsztaty plastyczne w bibliotece str. 13
 • 112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie str. 13
 • Rok 2007 w bibliotece str. 14
 • Nowości w Bibliotece str. 16

Ochrona środowiska

 • Nie wypalaj traw str. 17
 • Obowiązki mieszkańców Gminy str. 17
 • Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe str. 18

Kronika sportowa

 • Współpraca Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami str. 19

Ogłoszenia

 • Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych str. 20
 • Zbiórki odpadów wielkogabarytowych str. 20
 • Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chmielnik str. 20
 • Tegoroczne ferie zimowe na świetlicy str. 20
Do pobrania:


Wieść Gminna z Chmielnik
 


Nr 1/2008 Marzec
 
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poniżej:
<< WG_2008_1.pdf (1,46 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART