zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Rozbudowa sieci wodociągowej w Chmielniku

W lutym bieżącego roku nasz samorząd podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt”. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP 2014 -2020. Gmina Chmielnik złożyła wniosek w otwartym konkursie, wniosek ten został doceniony przez Instytucję Zarządzającą RPO i zajął wysokie trzecie miejsce na liście rankingowej. Samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (budowy sieci bez przyłączy).

Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków wodociągów w Chmielniku (przysiółki Bucznik i Lisi Kąt). Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 10 067,92 m oraz wykonanie przyłączy 2 539,16 m (137 szt.). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 -2020, roboty budowlane będą realizowane do końca września 2020 roku. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART