zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 OŚWIATA I KULTURA
Święty Maksymilian Maria Kolbe Patronem chmielnickiej Trójki

25 –lecie SP 3 w Chmielniku

Dobiega końca rok szkolny 2008/2009. Dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Chmielniku kończy się 25. rok istnienia placówki.

Barak pierwszą szkołą w Chmielniku Górnym

Pisząc o funkcjonowaniu SP 3 od roku 1984, nie można pominąć faktu, iż mieszkańcy tzw. Chmielnika Górnego byli i są świadomymi obywatelami dbającymi o rozwój intelektualny i umysłowy. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej założyli obywatelski komitet budowy szkoły, którą zbudowali z drewna przywiezionego z rozbiórki baraków byłego obozu koncentracyjnego w Oświecimiu-Brzezince. Powstał budynek-barak z dwoma izbami lekcyjnymi oraz mieszkaniem dla nauczyciela. Przez wiele lat był to punkt filialny Szkoły Podstawowej nr 1
w Chmielniku, bowiem uczyli się w nim uczniowie najpierw do klasy czwartej, a później wraz z powstaniem oddziałów przedszkolnych, tylko do klasy trzeciej.


Inicjatywa budowy nowej szkoły

Warunki nie były najlepsze. Uczniowie pobierali naukę w klasach łączonych, zaś brak wyposażenia budynku w podstawowe urządzenia sanitarne spowodował, iż z inicjatywy obecnego Senatora RP – pana Kazimierza Jaworskiego – poczęto myśleć o zbudowaniu nowego budynku z przeznaczeniem na naukę dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zrządzeniem Opatrzności projektantami i architektami zostali byli więźniowie Oświęcimia.

Bardzo szybko „Górzanie” wzięli sprawę w swoje ręce i na pożydowskiej działce zaczęli gromadzić materiały potrzebne do budowy.


Krzyż znakiem pomocy

Pierwszym i najważniejszym elementem nowo powstającej placówki szkolnej był postawiony w czerwcu 1983 roku Krzyż, który do dziś góruje nad budynkiem i otacza go swoimi rozpiętymi ramionami. Były to czasy nieprzyjazne podobnym inicjatywom i dlatego wielu ludzi w różny sposób było szykanowanych przez władzę socjalistyczną. Mimo to, dzięki pracy i zaangażowaniu społecznemu mieszkańców – bez stosownych pozwoleń – w błyskawicznym tempie postawiono mury i ukończono wnętrze.


Rozwój szkoły – dyrektorem pan Jan Kłosowski

We wrześniu 1984 roku na stanowisko dyrektora nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej został powołany pan Jan Kłosowski i piastował je do 2007 roku. Szybko okazało się, że warunki lokalowe są za skromne na to, by uczyło się – wraz z oddziałem przedszkolnym – 9 klas. Pomyślano zatem o rozbudowie szkoły i to zadanie również udało się dosyć szybko urzeczywistnić. Z każdym rokiem Trójka piękniała i było o niej coraz głośniej w środowisku.


Inicjatywa pani dyrektor Bożeny Gwizdała

W czasie kandydowania na stanowisko dyrektora pani Bożena Gwizdała w swoim planie działań, jako naczelny punkt, postawiła sobie wybór Patrona i nadania Szkole imienia.

Do tego zadania została zaangażowana cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy. Wśród zgłaszanych kandydatur na pierwsze miejsce wysunęła się postać Maksymiliana Marii Kolbego, chociaż początkowo część uczniów opowiadała się za postacią św. Królowej Jadwigi.


Kult Św. Maksymiliana w parafii Chmielnik

Z kultem Św. Maksymiliana Marii Kolbego chmielnicznie są związani od kilku dziesiątków lat poprzez jego „duchową” obecność w kościele parafialnym. Postać męczennika, który oddał swoje życie za drugiego człowieka w Oświęcimiu – miejscu, gdzie trwała nieludzka walka o przetrwanie, była znana i potęgowana poprzez Jego beatyfikację i kanonizację kościelną.


Ojciec Kolbe „rycerzem niezłomnym”

Na ostateczny wybór przeszłego Patrona miały zatem wpływ wyżej wymienione okoliczności, zaś poszukiwanie dokładniejszych informacji na temat życia i śmierci Ojca Kolbego doprowadziło do odkrycia wiedzy o człowieku, który wyprzedził swoją epokę w dziedzinie nauki, stosowaniu dostępnych środków masowego przekazu do ewangelizacji narodów, ale przede wszystkim w szaleńczej miłości, poświęceniu się i oddaniu Niepokalanej. Stał się Jej „rycerzem niezłomnym”, który nie zawahał się oddać życia za drugiego człowieka.


Wspólny wybór

Po wspólnym podjęciu decyzji – przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców – o wyborze Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 w Chmielniku rozpoczęła się - trwająca od początku bieżącego roku szkolnego – Kampania Patron, która krok po kroku przybliża do doniosłego wydarzenia jakim będzie nadanie imienia Szkole, a ma to nastąpić to 10 października 2009 r.

 

Kampania Patron

Zawierzając się Maksymilianowi, a przez Niego Maryi, rozpoczęliśmy roczną nowennę do naszego Opiekuna – każdego 10 dnia miesiąca modlimy się wspólnie do Niego zawierzając nasze dzieło.

10 października 2009 r. obchodziliśmy Szkolny Dzień z Patronem. Najpierw w Szkole odbyły się zajęcia wychowawcze w poszczególnych zespołach klasowych, na których metodami warsztatowymi opracowane zostały klasowe kodeksy zbieżne z działaniami Patrona, zaś później byliśmy wspólnie z uczniami i rodzicami na Mszy św. w kościele w Chmielniku.

Aby wspomóc finansowo przygotowania tak dużego przedsięwzięcia, Rada Rodziców przygotowała i rozprowadziła w środowisku cegiełki okolicznościowe. Dbając o wizualizację poczynań w Szkole odbył się konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną o Patronie oraz Międzyszkolny Dzień Św. Maksymiliana Marii Kolbego, w czasie którego w plastycznych i biograficznych zmaganiach konkursowych uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich szkół z terenu gminy Chmielnik.

Wiele działań wewnętrznych zostało też podporządkowanych zagadnieniu poznawania nieznanych szczegółów z życia Świętego Patrona. Duchowy wymiar miały rekolekcje wielkopostne, które odbyły się w murach Szkoły i wzbogacenie księgozbioru o książki o Patronie trudnych czasów.


Sponsorzy

Zostały już zaprojektowane i są w fazie wykonywania: tablica pamiątkowa oraz sztandar szkolny. Dziękujemy ofiarnym sponsorom, którzy podjęli się sfinalizowania tych istotnych elementów koniecznych do uwidocznienia działań placówki związanych z nadaniem imienia.

Punktem podsumowującym działania w Kampanii Patron była pielgrzymka w ostatnim tygodniu roku szkolnego do Niepokalanowa i Oświęcimia. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili ważne miejsca związane z pobytem Św. Maksymiliana.

Końcowym ogniwem było złożenie przez panią Dyrektor oficjalnego wniosku do Rady Gminy z prośbą o nadanie Szkole imienia. Wniosek zostanie rozpatrzony we wrześniu i mamy nadzieję, że w tym uroczystym posiedzeniu Rady Gminy będą licznie uczestniczyć przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na zakończenie przytaczamy słowa pani Dyrektor uzasadniające konieczność „posiadania” przez Szkołę Patrona:

„Patron szkoły to najczęściej, uznana i nieprzeciętna postać, będąca symbolem treści ideowych, wartości trwałych w tradycji narodowej. Osobowość Patrona szkoły powinna wywierać wpływ na kształtowanie postaw dzieci, zwłaszcza postawy patriotycznej.


Czy patron szkoły jest postacią ważną dla jej wychowanków ?

Sądzę, że może się tak stać pod warunkiem, że będzie On postacią znaną im, obecną ciągle w życiu szkoły, że stanie się symbolem, na który będą się powoływać nauczyciele, prowadząc pracę wychowawczą z młodzieżą. Osobowość Patrona szkoły może być przydatna do kształtowania większości postaw składających się na ideał wychowania, choć pamiętać należy, że reprezentuje on głównie te normy, cnoty i oceny, które były charakterystyczne dla systemu moralnego epoki, w której żył i działał. Zadaniem wychowawcy jest więc wydobycie przede wszystkim tych cech bohatera, które są właściwe dla potrzeb współczesnego wychowania – wzoru człowieka uczciwego, solidnego, twórczego, aktywnego, postępowego patrioty.


Po co Szkole Patron ?

Po to, aby zmaterializować system wartości uznawany za ważny dla zdecydowanej większości szkolnej społeczności, by pojęcia: wiara, honor, nauka, praca, pasja, patriotyzm, uczciwość nie były abstrakcyjnymi słowami, lecz konkretnymi czynami i wydarzeniami.

W codziennej pracy wychowawczej dotyczącej Patrona szkoły powinniśmy docierać do świadomości dzieci, a więc m. in. dostarczać wzorów postępowania, budzić emocje, rozwijać ocenę ludzkich czynów. Przy czym prowadząc taką pracę wychowawczą, powinniśmy dbać o to, by Patron szkoły nie zatracił swej indywidualności i nie funkcjonował w szkole jako schemat”.

Mamy zatem nadzieję, że wybór Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Patrona Trójki jest jak najbardziej zasadny, a Szkoła nosząca Jego imię będzie w następnych ćwierćwieczach ostoją cnót, które pozostawił nam w spadku nasz wielki i bohaterski Polak.

 

Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 21 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART