zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA VII

  1. UCHWAŁA NR VII/39/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.
  2. UCHWAŁA NR VII/40/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014.
  3. UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2015 r.
  4. UCHWAŁA NR VII/42/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR VII/43/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  6. UCHWAŁA NR VII/44/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART