zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Odnowa Wsi Wola Rafałowska

PODKARPACKI PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA 2017-2020

Odnowa Wsi Wola Rafałowska

Nazwa zadania: „Promocja przedsiębiorczości sołectwa Wola Rafałowska”

 

Rada Sołecka wsi Wola Rafałowska podjęła decyzję o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 a Rada Gminy Chmielnik uchwałą Nr XXVI/156/2017 zgłosiła sołectwo do udziału w tym Programie.

Na zebraniu wiejskim powołano Grupę Odnowy Wsi, która wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasza Wola”, Ochotniczą Strażą Pożarną i mieszkańcami opracowała „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Wola Rafałowska” oraz przygotowała wniosek pod realizację zadania pn. „Promocja przedsiębiorczości sołectwa Wola Rafałowska”. Zadanie zgłoszone przez wieś Wola Rafałowska zostało ocenione wysoko (zdobyło 70 punktów) i znalazło się na 15 miejscu wśród zadań przyjętych do dofinansowania z budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

Całkowity koszt zadania oszacowany został na 20 500, 00 złotych, w tym:

 • środki własne Gminy Chmielnik – 10 500,00 złotych;
 • pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego – 10 000,00 złotych.

Zakres zadania polegać będzie na:

 • Zaprojektowaniu, wykonaniu i zainstalowaniu na Placu „Arena” dużej mapy sołectwa z naniesionymi nazwami przysiółków, numerami domów, zaznaczonymi miejscami działalności gospodarczej i innymi obiektami o dużym znaczeniu dla sołectwa.
 • Wykonaniu i zamontowaniu dwóch zadaszonych wiat informacyjnych:
  I  oaza przedsiębiorczości, w której będą eksponowane informacje o działających zakładach pracy oraz innej działalności gospodarczej i rolniczej na terenie sołectwa celem ich promocji;
  II oaza turystyczno – kulturowa zawierać będzie informacje o ciekawych przyrodniczo i kulturowo miejscach, wartych obejrzenia zabytkach, trasach rowerowych a także o osobach aktywnych zajmujących się rękodziełem takim jak: malarstwo, rzeźba, metaloplastyka, hafciarstwo, bibułkarstwo, kolekcjonerstwo.
  Wiaty będą wyposażone w ławeczki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
 • Zorganizowaniu wydarzenia promocyjnego pn. „Święto Przedsiębiorczości na Placu Arena”. Podczas tej imprezy odbędzie się promocja wszystkich działających firm, zakładów pracy i osób przedsiębiorczych oraz prezentacja miejsc turystycznych i kulturowych sołectwa. Święto Przedsiębiorczości – impreza promocyjno-integracyjna będzie zakończona zabawą taneczną.

W przygotowaniu wydarzenia pomagać będą partnerzy: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Nasza Wola”, OSP w Woli Rafałowskiej, Klub Sportowy SZiK oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik.

Realizacja zadania ma na celu promocję przedsiębiorczości i zachęcenie naszych mieszkańców do aktywności i rozwijania przedsiębiorczości. Pomóc ma w tym pokazanie, na przykładzie konkretnych osób, będących mieszkańcami wsi, że sukces jest możliwy i ma on wpływ na wzrost poziomu ich życia.

Realizacja projektu przyczyni się do integracji mieszkańców, zacieśnienia więzi społecznych i poprawy wizerunku sołectwa.

Liderem Grupy Odnowy i koordynatorem projektu jest pan Tadeusz Witowski.

Urząd Gminy Chmielnik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART