zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chmielnik z dnia 13 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13 października 2016 r.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.)

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o:

  1. przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XX/114/2016 z dnia 28 września 2016 r.
  2. możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty udostępnione zostały:

  • w wersji drukowanej – do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój nr 23, tel. 17 229 66 09, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15;
  • w formie elektronicznej – w formie plików do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chmielniku – www.bip.chmielnik.pl.

poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART