zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Sprawozdanie
Inwestycje drogowe
Nowe oblicze Domu Ludowego w Chmielniku
Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2018 r.
Jubileusz Państwa Anny i Tadeusza Lampart
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLIII

  1. UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  2. UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  3. UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

SESJA XLIV

  1. UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku.
  2. UCHWAŁA NR XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
  3. UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  4. UCHWAŁA NR XLIV/281/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

A. Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART