zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sprawozdanie

Szanowni Państwo !

Dobiega końca VII kadencja (2014- 2018) Rady Gminy Chmielnik a to myślę…. dobry czas na to, aby podsumować jej przebieg.

Jeśli chodzi o moją osobę z samorządem lokalnym jestem związana od 8 lat. W obecnej kadencji pełniłam funkcję przewodniczącej Rady Gminy Chmielnik. Postaram się z własnej perspektywy przybliżyć Państwu te sprawy i wydarzenia, które z pewnością miały wpływ na rozwój zarówno naszej miejscowości jak też całej Gminy. Na przestrzeni 4 lat było ich wiele. Mam nadzieję, że wpłynęły one pozytywnie na standard życia mieszkańców. Przypomnę tylko o tych najważniejszych jak choćby:

 • Zadanie drogowe realizowane wspólnie z Powiatem rzeszowskim – czyli nowa nawierzchnia dróg i chodniki, które zwiększają bezpieczeństwo
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych/szkoły, remizy strażackie, domy ludowe/w każdej z miejscowości na terenie całej gminy.
 • Nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy przyłączy wodociągu w Chmielniku/ około 300 budynków przyłączonych/.
 • Gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków.
 • Bodowa parkingu Park&Ride w Chmielniku na około 40 miejsc postojowych wraz z miejscem na rowery.
 • Nowa siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na boisku sportowym w Chmielniku.
 • Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 3 w Chmielniku.
 • Wykonanie części oświetlenia przy drodze powiatowej w Chmielniku /Zaganianka/.
 • Remont sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Chmielniku.
 • Generalny remont domu ludowego w Chmielniku.
 • Naprawa i modernizacja dróg gminnych publicznych.
 • Sukcesywna wymiana wiat przystankowych dla lepszego komfortu mieszkańców

Czy nasza gmina dzisiaj jest taką jaką była 8 lat temu w 2010 roku?

Nie mnie to oceniać, bowiem ocena należy do Państwa - wyborców. Jednego jestem pewna - na pewno nasza gmina jest inna.

Jako przewodnicząca Rady Gminy odbywałam dyżury w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 do 15.00 w budynku Urzędu Gminy. Na przestrzeni 4 lat było ich 96 na wszystkich byłam obecna.

Przychodziliście Państwo z różnymi problemami i wnioskami - dużą część udało się rozwiązać, niestety nie wszystkie. Zwłaszcza jeśli chodzi o remont dróg gminnych pozostają niezrealizowane potrzeby w tym zakresie ale na to potrzeba jak zwykle środków finansowych, których nie na wszystkie zadania wystarcza.

W czasie obecnej kadencji odbyliśmy 45 sesji zwyczajnych Rady Gminy Chmielnik, na których procedowaliśmy 281 uchwał. Rada Gmina miała swoje sesje wyjazdowe, które odbyły się w Woli Rafałowskiej w Izbie Tradycji oraz jedna sesja w Zabratówce w Domu Ludowym.

Komisja Mandatowo- Regulaminowa Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbyła 7 posiedzeń oraz jedno posiedzenie wyjazdowe odwiedzając wszystkie szkoły w całej Gminie.

Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodar-czych i Ochrony Środowiska odbyła 7 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe, gdzie odwiedziliśmy wszystkie jednostki straży pożarnej w całej gminie.

Komisja Rewizyjna obradowała 9 razy.

Wszystkie Komisje Rady pracowały rzetelnie i nienagannie. Posiedzenia odbywały się zgodnie z wymogami i potrzebami w celu wydania opinii do projektów uchwał.

Pracując dla dobra naszej Gminy nigdy nie kierowałam się emocjami, wrogością czy niechęcią.

Czasem pomimo odmiennych zdań podejmowaliśmy wraz z Radnymi ważne decyzje w dobrej atmosferze pozbawionej wrogich antagonizmów.

Jest bardzo wiele osób, którym w sposób szczególny chciałabym podziękować za pracę i służbę w obecnej kadencji.

Wyrazy podziękowania składam Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy - pracownikom urzędu, pracownikom ZEAS, pracownikom GOPS, Pani Kierownik oraz pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku wraz z filiami, Dyrektorom szkół z terenu całej gminy, Prezesom i strażakom wszystkich jednostek OSP z całej gminy, Paniom ze wszystkich kół gospodyń wiejskich, członkom Stowarzyszenia ,,Nasza Wola'' z Woli Rafałowskiej, wszystkim członkom stowarzyszeń za dobrą współpracę, za pomysły, za czas poświęcony na cele społeczne.

Bardzo dziękuję także władzom Powiatu rzeszowskiego oraz Radnym Powiatu Panu Andrzejowi Śmiałkowi oraz Panu Stanisławowi Kurkowi za czynny udział w życiu naszej miejscowości i gminy oraz fachową pomoc.

Ogromnie dziękuję koleżankom i kolegom Radnym oraz Sołtysom - gospodarzom 5 wsi wchodzących w skład naszej gminy - dziękuję za współpracę, za cenne uwagi i podpowiedzi.

Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom - po pierwsze za obdarzenie mnie zaufaniem, ponadto za wsparcie i aprobatę - nie ukrywam, że było mi to bardzo potrzebne i podtrzymujące na duchu szczególnie w gorszych momentach i chwilach trudnych. Konstruktywna krytyka i celne uwagi też były dla mnie motywujące. DZIĘKUJĘ!!!

Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłam, a którzy na słowa uznania i podziękowania zasługują.

Wszystkim Państwu życzę zdrowia i dobrej kondycji, spełnienia planów, zamierzeń i celów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Wierzę w to, że dobry czas i przyszłość przed nami.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik
Grażyna Małgorzata Drążek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART