zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik V kadencji podjęto uchwały:

Na XV sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2008 r. podjęto uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XV/103/2008
  w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2008 r.

 2. UCHWAŁA NR XV/104/2008
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2008 rok.

 3. UCHWAŁA NR XV/105/2008
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2008 rok.

 4. UCHWAŁA NR XV/106/2008
  w sprawie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.

 5. UCHWAŁA NR XV/107/2008
  w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.

 6. UCHWAŁA NR XV/108/2008
  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik.

 7. UCHWAŁA NR XV/109/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.

 8. UCHWAŁA NR XV/110/2008
  w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

 9. UCHWAŁA NR XV/111/2008
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

 10. UCHWAŁA NR XV/112/2008
  w sprawie najmu lokalu użytkowego.

Na XVI sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2008 r. podjęto uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XVI/113/2008
  w sprawie przyjęcia Strategii dotyczącej oświaty na terenie Gminy Chmielnik.

 2. UCHWAŁA NR XVI/114/2008
  w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Chmielnik.

 3. UCHWAŁA NR XVI/115/2008
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.

 4. UCHWAŁA NR XVI/116/2008
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2008 r.

 5. UCHWAŁA NR XVI/117/2008
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.

 6. UCHWAŁA NR XVI/118/2008
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl  w dziale Prawo lokalne – Uchwały.

Adam Tereszkiewicz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 17 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART