zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUOgłoszenie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Świetlica socjoterapeutyczna
Życzenia
Ogłoszenie

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że

w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku

realizuje Projekt

Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku do 28 lutego 2010 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe w Gminie Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Z zakwalifikowanymi uczestnikami Projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    treningu kompetencji i umiejętności społecznej,
    oraz grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17) 22-96-603

 

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART