zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Apel do mieszkańców Gminy Chmielnik

APEL Nr XVIII/1/2012

Rady Gminy Chmielnik

z dnia 29 marca 2012 roku


W trosce o ochronę życia i zdrowia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz w trosce o ochronę środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik na podstawie art. 17 ust.1,5,14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Chmielnik przyjętego uchwałą Nr IV/33/2003 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 lutego 2003 roku.

 

Rada Gminy Chmielnik

zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Chmielnik:


§1

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chmielnik


Wójt i Radni Gminy Chmielnik zwracają się z apelem o nie wypalanie traw i nieużytków rolnych. Wypalanie traw w naszym kraju to niechlubna tradycja. Każdego roku wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca pojawiają się kłęby dymu. Jak przekonują naukowcy oraz leśnicy wypalanie traw jest szkodliwe dla gleby, negatywnie wpływa na wiele elementów przyrodniczych, zabija znaczną ilość organizmów żywych i powoduje, że do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Takie działania niejednokrotnie są przyczyną powstawania groźnych dla lasów, łąk, zabudowań mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej pożarów, a także powodować mogą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


Przypominamy, iż takie działanie stanowi naruszenie prawa i podlega odpowiedzialności karnej. Takie działanie jest również sprzeczne z zasadami tzw. dobrej kultury rolnej, której przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Wypalanie traw naraża właściciela pola na sankcje finansowe z tytułu otrzymywanych dopłat bezpośrednich do 20%, a w skrajnych wypadkach nawet 100% kwoty dotacji.


§ 2


Zobowiązuje się Wójta Gminy Chmielnik do przekazanie treści apelu do publicznej wiadomości.


§3

 

Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Dzierżak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART