zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja dla przedsiębiorców dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od 1 stycznia 2012 roku Wójt Gminy nie jest już organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Osoba, która chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca, powinna uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie ma już obowiązku, by wniosek o wpis do CEIDG był składany w gminie właściwej dla miejsca zameldowania stałego pobytu, lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Można wniosek ten złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku CEIDG stanowi elektroniczną bazę przedsiębiorców, w której mieszczą się przedsiębiorcy prowadzący już działalność gospodarczą i są przekazani z Urzędów Miast i Gmin jak i Ci przedsiębiorcy, którzy obecnie zarejestrują firmę.

Obecnie przedsiębiorcy nie otrzymują już żadnych zaświadczeń, ani poświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dane te mogą uzyskać na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Warto podkreślić, że dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Na uwagę zasługuje fakt, że zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG, w związku z czym organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku.

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

W początkowym etapie przekazania wpisów do CEIDG nie wszystkie wpisy mogą być widoczne. Osoby, których wpisy nie znalazły się na stronie Ministerstwa Gospodarki prosi się o dokonanie weryfikacji danych w wybranym dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, z uwagi na obszerność i mnogość zmian we wpisie zaleca się dokonanie weryfikacji w organie gminy, gdzie dotychczas znajdował się wpis do ewidencji.

Nadal jednak Urząd Gminy archiwizuje swoje ewidencje i zachowuje właściwość w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji przed dniem 1 stycznia 2012 roku.


Prosimy o sprawdzenie wpisów pod adresem: www.ceidg.gov.pl (zakładka wyszukiwarka przedsiębiorców)


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

www.ceidg.gov.pl

tel. 22 486 68 70

Infolinia 801 055 088

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART