zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Pierwsza połowa bieżącego roku była okresem intensywnych prac na drogach w naszej gminie. Był to szczególnie trudny okres z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (długa zima, podtopienia, gwałtowne ulewy). Odnotowano wiele zniszczeń obejmujących: rozmycie nawierzchni, wystąpienie przełomów, uszkodzenie przepustów i mostów drogowych, oberwanie skarp rowów przydrożnych. Wystąpiły również liczne osuwiska w ciągach dróg.

W ostatnich okresie zakończono realizację dwóch istotnych zadań:

  • Remont odcinka drogi gminnej Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska nr 108259 R (odcinek powyżej Kościoła Parafialnego w Woli Rafałowskiej) długości 1050 m. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 447 361,09 zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy oraz wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Realizacja zadania współfinansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  • Odcinkowa naprawa dróg gminnych o nr dz. 1371 w Woli Rafałowskiej, oraz nr dz. 3890 i 3100 w Chmielniku i nr dz. 1970 w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą robót była firma: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 123 651,89 zł (brutto). Zakres prac obejmował - wbudowanie łupka kamiennego wraz z zaklinowaniem mieszanką kamienną, odcinkowe odmulenie rowów, mechaniczne ścięcie poboczy, remont przepustów i montaż zwrotów betonowych na łącznej długości 1120 m.

W ostatnim okresie wykonano remont przepustu Fi 1500 mm w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr 183 w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 21 952,68 zł (brutto) zł. Zakres prac obejmował wymianę rur betonowych na nowe o większym przekroju, wykonanie przyczółków betonowych oraz montaż balustrad.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa ok. 800 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych mających na celu przede wszystkim usuniecie skutków gwałtownych ulew (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART