zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLI

  1. UCHWAŁA NR XLI/257/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
  2. UCHWAŁA NR XLI/258/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
  3. UCHWAŁA NR XLI/259/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  4. UCHWAŁA NR XLI/260/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XLI/261/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. UCHWAŁA NR XLI/262/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chmielnik.
  7. UCHWAŁA NR XLI/263/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chmielnik.
  8. UCHWAŁA NR XLI/264/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
  9. UCHWAŁA NR XLI/265/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r.
  10. UCHWAŁA NR XLI/266/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chmielnik – Wielkopolska” i „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrzną instalacją w m. Chmielnik – Zaganianka”.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART