zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 OŚWIATA I KULTURA
Zasady korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku

Szanowni Państwo,


bardzo często pojawiają się pytania o możliwość korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku i zasad, na jakich mogą tam dzieci przebywać. Administratorem CPDK w Chmielniku jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku która działa na podstawie obowiązujących ustaw (Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 19 marca 2018 r. poz. 574; ost. zm. Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) i statutu nadanego przez Organizatora czyli Wójta Gminy Chmielnik.

Instytucja ma prowadzić działalność kulturalną, która w rozumieniu art. 1 ustawy o działalności kulturalnej polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Natomiast do zadań bibliotek należy (art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach):

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Ponadto biblioteki mogą prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, animacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną (art. 4 ust. 2 ustawy o bibliotekach).

Przy domach kultury, bibliotekach mogą działać tzw. świetlice „kulturalne” w których są organizowane różnorodne zajęcia kulturalno – edukacyjne. Jednak ich celem nie jest opieka nad dziećmi w czasie, gdy nie mają one lekcji, a nie są jeszcze odebrane przez rodziców czy innych opiekunów. W świetlicy „kulturalnej” dzieci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami w godzinach otwarcia Centrum. Samodzielnie dzieci mogą przebywać w świetlicy tylko podczas zorganizowanych zajęć np. plastycznych, tanecznych, muzycznych w godzinach trwania tych zajęć.

Ponadto pracownikiem Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego jest animator kultury a nie wychowawca świetlicy, który musi posiadać wykształcenie pedagogiczne.

Opieka nad dziećmi nie jest działalnością kulturalną tylko opiekuńczo - wychowawczą a skoro tak, to nie mieści w celach ustawowych i statutowych biblioteki. Biblioteka a także CPDK nie może być „przechowalnią” dzieci, jej zadania są określone w ustawach i statucie.

Za realizację działań statutowych biblioteki odpowiada kierownik. Wykonuje on także czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biblioteki i stoi na straży przestrzegania prawa, zarówno prawa pracy, jak i przepisów ustaw o działalności kulturalnej i o bibliotekach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)
  • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 19 marca 2018 r. poz. 574; ost. zm. Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART