zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Chmielnik

W ostatnich latach znacząco nasilił się problem związany z poborem wody ze studni prywatnych. W okresach letnich a obecnie również wiosenno – jesiennych znacząco obniżył się poziom wody w studniach kopanych, co utrudnia mieszkańcom korzystanie z tych ujęć. Gmina Chmielnik rozpoczęła rozbudowę systemu zaopatrzenia mieszkańców Gminy Chmielnik w wodę. W ostatnich latach dzięki pozyskaniu środków dotacyjnych udało nam się wykonać dwie duże inwestycje związane z rozbudową wodociągu. Mimo licznych problemów i uciążliwości oraz pomocy i przychylności mieszkańców prace przebiegały i przebiegają terminowo. W tym miejscu chcemy przypomnieć o wykonanych inwestycjach zrealizowanych na przełomie ostatnich czterech lat. W 2011 r. została zakończona inwestycja pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompownia wody sieciowej, przyłącze energii elektrycznej i zbiorniki wyrównawcze dla części wsi Chmielnik – etap III – zadanie I i zadanie II”. Wykonawcą zadania I było Konsorcjum firm:

Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. CO. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Palikówka 199,

Partnerzy: MUR_BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.j.,

MUR_BET Adam Dumana,

Wodo-Gaz Józef Słota, 36-073 Palikówka 199.

Wartość zrealizowanego zakresu robót wynosi 2,1mln zł.

Wykonawcą II zadania było Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES spółka cywilna, ul. Rejtana 10a 35-310 Rzeszów.

Wartość tego zadania wynosiła 440 tys. zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 883 095 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji zostały wykonane nowe stalowe zbiorniki terenowe 2 x 100 m3, przepompownia wody sieciowej, 15,5 km sieci wodociągowej fi 90 – 200 mm oraz 7,1 km przyłączy wodociągowych. Wykonanie inwestycji pozwoliło na podłączenie 195 nowych odbiorców, którzy uzyskali możliwość korzystanie z wodociągu gminnego. Wykonanie pompowni sieciowej umożliwiło zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wszystkim odbiorcom włączonym do nowego odcinka sieci wodociągowej.

W IV kwartale 2013 r. rozpoczęliśmy realizację drugiego dużego zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku wraz z wykonaniem nowych studni, modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody”. Zakres rzeczowy został podzielony na 4 odrębne zadania. W ramach udzielonych zamówień zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

  • część I – „Wykonanie studni głębinowych S-4 i S-5 w Chmielniku” – wykonawcą robót jest firma ALGEO Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 - wartość brutto: 282 875,40 zł,
  • część II – „Wykonanie przyłączy wodociągowych ze studni S4 i S5 do SUW, ogrodzenie studni S4 i S5 oraz wykonanie przyłączy energetycznych dla studni S4 i S5” – wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 175 275,00 zł,
  • część III – „Wykonanie modernizacji, rozbudowy i monitoringu SUW i studni głębinowych” – wykonawca robót jest HYDRO-PARTNER sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a – wartość brutto: 631 844,92 zł,
  • część IV – „Wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku” - wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A – wartość brutto: 922 500,00 zł. W chwili obecnej trzy zadania zostały zakończone, a termin zakończenia ostatniego ustalony został zgodnie z umową na 20.11.2014 r. Mamy nadzieję, że sprzyjające warunki atmosferyczne pozwolą na dokończenie prac w terminie. Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Chmielnik uzyskała dotację w wysokości 1 036 427 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji pozwoli na wyeliminowanie częstych awarii z jakimi wspólnie musimy się zmagać w ostatnich latach. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane 130 szt. istniejących przyłączy i podłączenie 30 szt. nowych odbiorców.

Pragniemy jednocześnie podziękować mieszkańcom korzystającym z wodociągu za wyrozumiałość i cierpliwość. Prowadzenie prac na czynnym wodociągu i SUW często powodowało utrudnienia w jakości dostarczanej wody, co wymuszało potrzebę okresowego chlorowani i płukania sieci. Za te utrudnienia chcemy Państwa przeprosić i mamy nadzieje, że po całkowitym zakończeniu prac sytuacja się unormuje i będziemy mogli wspólnie korzystać przez długie lata z dobrej wody bez nieprzewidzianych przerw spowodowanych awariami.

Na koniec składamy podziękowanie wykonawcy realizującemu sieć wodociągową, tj. Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług SANRES s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A za elastyczność i zaangażowanie całej kadry w realizację prac i wspólne rozwiązywanie licznych problemów przy realizacji prac na prywatnych posesjach. Rzetelność, fachowość i determinacja wykonawcy pozwoliły na zrealizowanie modernizacji sieci bez wyłączania istniejącej sieci z eksploatacji, a tym samym mogli Państwo mimo prowadzenia prac korzystać z wodociągu.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART