zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik

Mimo późnego okresu jesiennego trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowym „KILBUD” Barbara Bieniasz z Krzemienicy. Łączna wartość inwestycji (razem z przyłączami) wynosi 821 095,01 zł brutto. Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Chmielnik – Donatka, Wola Rafałowska – Michałki) o łącznej długości ok. 2,5 km sieci i budowę dwóch odcinków wodociągu gminnego (przysiółki Chmielnik – Donatka, Chmielnik - Zaganianka) o łącznej długości ok. 1,6 km sieci. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych i odebrania inwestycji wyznaczono na koniec lipca 2021 roku

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Wartość uzyskanego dofinansowania pokryje 63,63% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, pozostała cześć zostanie pokryta z drugiej dotacji tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja operacji ma na celu poprawienie stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART