zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik V kadencji podjęto uchwały:

Na XV sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2008 r. podjęto uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XV/103/2008
  w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2008 r.

 2. UCHWAŁA NR XV/104/2008
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2008 rok.

 3. UCHWAŁA NR XV/105/2008
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2008 rok.

 4. UCHWAŁA NR XV/106/2008
  w sprawie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.

 5. UCHWAŁA NR XV/107/2008
  w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.

 6. UCHWAŁA NR XV/108/2008
  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik.

 7. UCHWAŁA NR XV/109/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.

 8. UCHWAŁA NR XV/110/2008
  w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

 9. UCHWAŁA NR XV/111/2008
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

 10. UCHWAŁA NR XV/112/2008
  w sprawie najmu lokalu użytkowego.

Na XVI sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2008 r. podjęto uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XVI/113/2008
  w sprawie przyjęcia Strategii dotyczącej oświaty na terenie Gminy Chmielnik.

 2. UCHWAŁA NR XVI/114/2008
  w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Chmielnik.

 3. UCHWAŁA NR XVI/115/2008
  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.

 4. UCHWAŁA NR XVI/116/2008
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2008 r.

 5. UCHWAŁA NR XVI/117/2008
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.

 6. UCHWAŁA NR XVI/118/2008
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl  w dziale Prawo lokalne – Uchwały.

Adam Tereszkiewicz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART