zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas V i VI sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA V

 1. UCHWAŁA NR V/20/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2011 r.
 2. UCHWAŁA NR V/21/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2017.
 3. UCHWAŁA NR V/22/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2011 rok.
 4. UCHWAŁA NR V/23/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2011 rok.
 5. UCHWAŁA NR V/24/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 6. UCHWAŁA NR V/25/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chmielnik w Związku Komunalnym „WISŁOK”.
 7. UCHWAŁA NR V/26/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 lutego 2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich czterech sołectw Gminy Chmielnik oraz wyznaczenia radnych do przeprowadzenia Zebrań Wiejskich Wyborczych.

SESJA VI

 1. UCHWAŁA NR VI/27/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR VI/28/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego w miejscowościach Wola Rafałowska i Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR VI/29/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. UCHWAŁA NR VI/30/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2011 rok.
 5. UCHWAŁA NR VI/31/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XXII/139/2005 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 6. UCHWAŁA NR VI/32/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie najmu nieruchomości.
 7. UCHWAŁA NR VI/33/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie powierzenia przez Gminę Chmielnik, Gminie Tyczyn zadania publicznego- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik.
 9. UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia trybu
  i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 10. UCHWAŁA NR VI/36/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola
  i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Chmielnik.
 11. UCHWAŁA NR VI/37/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą Nr III/15/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2010 roku.
 12. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART