zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Pierwsza połowa bieżącego roku była okresem intensywnych prac na drogach w naszej gminie. Był to szczególnie trudny okres z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (długa zima, podtopienia, gwałtowne ulewy). Odnotowano wiele zniszczeń obejmujących: rozmycie nawierzchni, wystąpienie przełomów, uszkodzenie przepustów i mostów drogowych, oberwanie skarp rowów przydrożnych. Wystąpiły również liczne osuwiska w ciągach dróg.

W ostatnich okresie zakończono realizację dwóch istotnych zadań:

  • Remont odcinka drogi gminnej Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska nr 108259 R (odcinek powyżej Kościoła Parafialnego w Woli Rafałowskiej) długości 1050 m. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 447 361,09 zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy oraz wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Realizacja zadania współfinansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  • Odcinkowa naprawa dróg gminnych o nr dz. 1371 w Woli Rafałowskiej, oraz nr dz. 3890 i 3100 w Chmielniku i nr dz. 1970 w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą robót była firma: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 123 651,89 zł (brutto). Zakres prac obejmował - wbudowanie łupka kamiennego wraz z zaklinowaniem mieszanką kamienną, odcinkowe odmulenie rowów, mechaniczne ścięcie poboczy, remont przepustów i montaż zwrotów betonowych na łącznej długości 1120 m.

W ostatnim okresie wykonano remont przepustu Fi 1500 mm w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr 183 w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 21 952,68 zł (brutto) zł. Zakres prac obejmował wymianę rur betonowych na nowe o większym przekroju, wykonanie przyczółków betonowych oraz montaż balustrad.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa ok. 800 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych mających na celu przede wszystkim usuniecie skutków gwałtownych ulew (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART