zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 OŚWIATA I KULTURA
Uczeń z Chmielnika w Sejmie RP

Uczeń Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku miał okazję osobiście się przekonać jak to jest być posłem w Sejmie RP, podczas XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2011 r.

Lista posłów i posłanek, uczestniczących w XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, obejmowała młodzież zarówno z gimnazjów jak i liceów całej Polski. W wyniku rekrutacji z Podkarpacia wyłoniono 15 szkół, których przedstawiciele mieli zasiadać w sejmowych ławach.


Mały poseł w wielkim sejmie

Oczywiste jest, że każdy kto chciał zostać posłem sejmu dziecięcego musiał spełnić zasady rekrutacji. W ramach przygotowań do XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży realizowany był projekt „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”, który służył wyłonieniu uczestników tejże Sesji. Projekt prowadzony był na terytorium Polski i trwał od 7 lutego do 1 czerwca 2011 r. Uczniowie mieli zrealizować i przedstawić 5 działań związanych z wolontariatem wykazując się przy tym aktywnością społeczną i kreatywnością.

W Gimnazjum nie było trudno znaleźć prawdziwych aktywistów na rzecz wolontariatu. Młodzież działająca w Szkolnym Klubie Wolontariusza nie szczędziła sił i pomysłów na działania. Szybko wyłoniono liderów, którzy pod nadzorem nauczycieli koordynowali całe przedsięwzięcie. Damian Lekki uczeń klasy I, dziś już doświadczony poseł, tak wspomina ten czas przygotowań:

„- Postanowiliśmy, że najpierw zbadamy potrzeby naszej społeczności. Jedna grupa zajęła się badaniem potrzeb osób starszych. Przeprowadzali ankiety, wywiady z pracownikami i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Często odwiedzaliśmy pensjonariuszy tego domu. Druga grupa zajęła się badaniem potrzeb młodzieży. Badaliśmy, gdzie młodzież w naszej gminie spędza swój czas wolny. Przeprowadzaliśmy wywiady z pracownikami miejsc, do których młodzież uczęszcza. Jednym z naszych działań było ogłoszenie konkursu na plakaty promujące miejsca w których spędzamy czas wolny. Wreszcie z małymi problemami technicznymi (w pewnym momencie nasza praca konkursowa straciła dane) 23.03.11 r. wysłaliśmy naszą pracę konkursową. Pozostało tylko czekać.”

Okres przygotowań do Sesji nie kończył się na działaniach konkursowych. Do 1 czerwca przyszli posłowie i posłanki musieli pracować nad projektem uchwały w sprawie zaleceń dotyczących rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży, przedstawiać własne pomysły zmian, przeprowadzić szkolną debatę na temat niektórych fragmentów uchwały oraz przeanalizować regulamin posiedzenia Sejmu XVII SDiM.

Taka praca musiała mieć szczęśliwy finał.

Sejm Dzieci i Młodzieży przyjął uchwałę na temat wolontariatu, w której podkreślono, że działalność społeczna i wolontariacka, podejmowana przez młodych ludzi, jest jednym z kluczowych elementów ich rozwoju obywatelskiego.

Damian natomiast wrócił z Warszawy pod wrażeniem wszystkiego co się tam działo w ciągu dwóch dni pobytu. Nic dziwnego. Wraz z grupą młodzieży z Podkarpacia zwiedził Warszawę, zasiadał w ławie poselskiej, głosował nad projektem uchwały. Miał okazję spotkać się ze znanymi politykami jak Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, minister gospodarki pan Waldemar Pawlak, minister edukacji narodowej pani Katarzyna Hall, minister pracy i polityki społecznej pani Jolanta Fedak, rzecznik praw dziecka pan Marek Michalak. Przywiózł mnóstwo zdjęć.

Dla zainteresowanych, korzystając ze źródła jakim jest Witryna edukacyjna Kancelarii Sejmu (www.edukacja. sejm.gov.pl), poniżej przytaczam historię Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Pani Urszuli Pańko – wicedyrektora ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu i Pani Janiny Ochojskiej – Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej, przy dużej pomocy organizacyjnej Pana Władysława Sierotnika – Prezesa Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” oraz Pana Tomasza Polkowskiego – Prezesa Towarzystwa „Nasz Dom”. Dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały na temat „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”.


Przemawiać też można z uśmiechem

Kolejnym sesjom Sejmu Dzieci i Młodzieży nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie Zespołu Organizacyjnego, któremu do X sesji przewodniczyła posłanka Parlamentarnej Grupy Kobiet Pani Irena Nowacka (do 2004 r.), a następnie do XI sesji posłanka Pani Mirosława Kątna (do 2005 r.).

Od XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa wchodząca w skład Biura Korespondencji i Informacji. Pomocy w organizacji SDiM udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Marszałek Sejmu RP wyraża zgodę na organizację kolejnej sesji i akceptuje jej wiodący temat oraz tematy prac szczegółowych. Na tej podstawie jest przygotowywany kalendarz prac Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest resort edukacji narodowej. Kuratoria oświaty powołały Wojewódzkie Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zespoły te, zgodnie z przekazywanym im terminarzem prac, powiadamiają uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju o tematyce danej sesji, wybierają posłów spośród autorów nadsyłanych prac, organizują przyjazdy członków komisji problemowych i posłów do Warszawy. W wielu województwach Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży są inicjatorami spotkań młodych posłów z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi.

Należy podkreślić też ważną rolę Sekretariatu Posiedzeń Sejmu Kancelarii Sejmu. Jego pracownicy przygotowują scenariusz plenarnego posiedzenia, przeszkalają młodych marszałków, pomagają w prowadzeniu samych obrad oraz przygotowują stenogram z przebiegu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Nadmienić należy, że Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.

Zdaje się, że organizacja takiego przedsięwzięcia jak SDiM ma sens – uczy, bawi, integruje. Potwierdza to sam jego uczestnik:

„- Dzięki temu wyjazdowi mogłem poznać wiele liderek i liderów z innych miejscowości, województw. Wymieniłem się z nimi doświadczeniami, zobaczyłem jak wiele rzeczy robi wolontariat. Spotkałem się z ludźmi, którzy podobnie jak ja chcą pomagać innym. Myślę że po tym wyjeździe będę miał jeszcze więcej pomysłów na działania wolontaryjne.”

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku składa serdeczne podziękowania Przełożonym, Pracownikom i Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, za okazaną pomoc i życzliwość.


Przyszłość narodu

Monika Wójcik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART