zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLI

  1. UCHWAŁA NR XLI/257/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
  2. UCHWAŁA NR XLI/258/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
  3. UCHWAŁA NR XLI/259/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  4. UCHWAŁA NR XLI/260/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XLI/261/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. UCHWAŁA NR XLI/262/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chmielnik.
  7. UCHWAŁA NR XLI/263/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chmielnik.
  8. UCHWAŁA NR XLI/264/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
  9. UCHWAŁA NR XLI/265/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r.
  10. UCHWAŁA NR XLI/266/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chmielnik – Wielkopolska” i „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrzną instalacją w m. Chmielnik – Zaganianka”.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART