zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców gminy dotyczącymi problemu nadmiernego zachwaszczenia pól przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów o obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) dotyczącym koszenia traw i niszczenia chwastów.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Zaniechanie zwalczania chwastów może być przyczyną degradacji gruntów, powodując utratę albo ograniczenie ich wartości użytkowej. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i nieskoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się siedliskiem sprzyjającym dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Przez samosiewy nieruchomości dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Działki takie stają się często również miejscem składowania odpadów.

Ponadto informuję, że w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

Przypominamy również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej.

Dlatego też, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz utrzymanie w estetycznym wyglądzie otoczenia naszej gminy, prosimy o wywiązywanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, a w przyszłości o nie dopuszczanie do ponownego ich zachwaszczenia.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART