zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik

Szanowni Państwo!

Kierujemy do Państwa prośbę o udział w badaniach ankietowych – szczegóły poniżej


 

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunków rozwoju naszej Gminy. Udział w badaniu będzie możliwy poprzez platformę „Cyfrowa Demokracja” oraz poprzez bezpośrednie wypełnienie papierowej wersji ankiety.

Badanie ankietowe będzie trwało od dnia 02.07.2019 r. do 31.07.2019 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Chmielnik mogą wziąć w nim udział. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 32 (sekretariat) oraz na platformie Cyfrowa Demokracja: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-chmielnik

Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Gminy oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.


 

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Chmielnik

Drugim ważnym dokumentem do opracowania którego przystąpiliśmy jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik.

W procesie programowania i opracowania Strategii bardzo istotną rolę odegrają konsultacje społeczne, mające na celu zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla realizacji założonych celów na obszarze Gminy Chmielnik. Do opracowywania Strategii zostaną wykorzystane wywiady bezpośrednie.

W związku z tym prosimy o aktywne włączenie się w prace nad dokumentem, udział w badaniu ankietowym.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku pokój nr 9-11 oraz do pobrania na stronie Gminy Chmielnik pod adresem http://www.chmielnik.pl/590-gmina/15888-aktualnosci/28624-strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-chmielnik.html#ak28624

W trakcie prac nad opracowaniem Strategii zostaną zorganizowane warsztaty diagnostyczno-projektowe, na które zostaną zaproszeni radni, sołtysi miejscowości, mieszkańcy Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych (zaproszenie do włączenia się w prace nad Strategią zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Chmielnik).

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART