zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 OŚWIATA I KULTURA
Tęczowe Przedszkole – wszystkie barwy tęczy

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekazujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak by samo chciało chcieć”.

(Janusz Korczak)


Od września br. rozpoczął się drugi rok działalności Tęczowego Przedszkola w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pozyskanym w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1;Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Do przedszkola uczęszcza 15 dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Nowy rok przedszkolny przywitał ich pięknym, kolorowym placem zabaw zakupionym w ramach Projektu (koszt: 20 388,00 zł). Tęczowe przedszkole działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W trakcie zajęć nauczyciele (mgr Anna Burz i mgr Małgorzata Nawojska) realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci 3 – 5 lat wzbogacone w tym roku o treści regionalne pod hasłem „Wola Rafałowska – moja mała Ojczyzna”. Dodatkowymi zajęciami w przedszkolu są: rytmika (prowadzona przez mgr Katarzynę Ostrowską) język angielski (prowadzona przez mgr Annę Wołkowicz) i logopedia (prowadzona przez mgr Anna Olszowy) dla dzieci z zaburzeniami mowy. Wszystkie materiały, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć są zakupione ze środków przewidzianych w budżecie. Dzieci codziennie otrzymują pyszny dwudaniowy posiłek.

Wzbogacając szkolny „repertuar” nowymi możliwościami, które stwarzają jeszcze większe szanse równego startu edukacyjnego dla wszystkich dzieci, należy wyrazić nadzieję, że Tęczowe Przedszkole także w tym roku szkolnym ubogaci naszą Wolę „wszystkimi barwami tęczy”.


Halina Drążek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART