zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik.

Podstawą do współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku jest uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Chmielnik w dniu 3 lutego 2012 roku ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik na 2012 rok i po jego rozstrzygnięciu udzielił dotację następującym organizacjom:

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nr i nazwa zadania

Przyznana
Kwota
dotacji

Termin
realizacji

1.

Klub Sportowy „GALICJA"
Chmielnik
36-016 Chmielnik 96
Zadanie Nr 1
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik".
12 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

2.

Klub Sportowy „SZIK" z Woli Rafałowskiej
36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 176
Zadanie Nr 2
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska".
12 000,00 zł  

3.

Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION" przy Gimnazjum w Chmielniku
36-016 Chmielnik 41,
Zadanie Nr 3
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik".
5 500,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

4.

Podkarpacki Bank Żywności 35-064 Rzeszów
ul. Rynek 17/201
Zadanie Nr 4
„Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

5.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 169 a
Zadanie Nr 5
„Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

6.

Stowarzyszenie „Pro Regione"
36-016 Chmielnik 245
Zadanie Nr 6
„Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

7.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola" Wola Rafałowska 137
36-017 Błędowa Tyczyńska
Zadanie Nr 7
„Szerzenie tradycji regionalnej poprzez podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, wydanie książki o tradycjach wsi Wola Rafałowska"
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

  Ogółem   41 500,00 zł  

 

Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,

b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,

c) prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

 

Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,

b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,

c) prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

a) ubezpieczenie zawodników,

b) zakup materiałów i sprzętu sportowego,

c) opłaty za sędziowanie,

d) transport na zawody.

 

Zadanie Nr 3 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów,

b) organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,

c) organizacja i udział uczniów w imprezach rekreacyjno – sportowych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów,
 • transport na zawody.

 

Zadanie Nr 4 – „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) systematyczne gromadzenie i przechowywanie żywności oraz przekazywanie żywności dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • opłaty i wydatki związane z magazynowaniem i przechowywaniem żywności.

 

Zadanie Nr 5 - „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) tworzenie możliwości poprawy życia niepełnosprawnych,

b) organizacja i realizacja spotkań okolicznościowych oraz innych form spotkań integracyjnych,

c) uczestnictwo w terapii zajęciowej,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • zakup biletów
 • ubezpieczenie uczestników,
 • transport

 

Zadanie Nr 6 – „Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) przygotowywanie organizacyjno-administracyjnie zajęć edukacyjnych, koncertów oraz ich obsługa,

b) działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej w Gminie Chmielnik,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia.
 • zakup strojów, materiałów biurowych, promocyjnych (druk, plakaty) oraz sprzętu.
 • koszty transportu.

 

Zadanie Nr 7 – „Szerzenie tradycji regionalnej poprzez podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, wydanie książki o tradycjach wsi Wola Rafałowska”.

Zakres zadania:

a) wydanie książki,

b) promocja książki poprzez spotkania z mieszkańcami i autorami wspomnień,

c) prezentacja multimedialna treści książki.

Z przyznanej dotacji pokrywane będą koszty związane z drukiem książki.

Ponadto w dniu 11 czerwca 2012 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie krzewienia tradycji regionalnej, podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, polegający na organizacji „Święta Gminy Chmielnik”

Zakres zadania:

 • przygotowanie i realizacja imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Chmielnik” w dniu 29 lipca 2012 (w przypadku złych warunków atmosferycznych realizacja zadania nastąpić musi do dnia 2 września 2012 roku w dni wolne od pracy uzgodnione z Wójtem Gminy Chmielnik) we wsi Chmielnik polegającej na:
 • zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży od godz.18:30,
 • zabawa taneczna dla osób dorosłych od godz.20:00-24:00,
 • gry, zabawy dla dzieci,
 • dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci,
 • występ teatralny dla dzieci,
 • występy artystyczne.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia,
 • opłata za przenośne wc,
 • honoraria artystów, konferansjera,
 • ochrona imprezy,
 • koszty związane z promocją imprezy i inne koszty wynikające z organizacji imprezy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 13 500,00 zł.

Termin realizacji tego zadania ustalono od dnia podpisania umowy do 30 września 2012 roku.

Podsumowując współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi należy podkreślić stały wzrost ilości umów podpisywanych z organizacjami pozarządowymi, co świadczy o tym, iż z roku na rok coraz więcej jest zadań zlecanych, a z budżetu Gminy przeznacza się coraz więcej środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART