zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 8 maja 2012 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XIX

 1. UCHWAŁA NR XIX/104/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik, terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce.
 2. UCHWAŁA NR XIX/105/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.
 3. UCHWAŁA NR XIX/106/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce
 4. UCHWAŁA NR XIX/107/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR XIX/108/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
 6. UCHWAŁA NR XIX/109/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 7. UCHWAŁA NR XIX/110/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XIX/111/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 9. UCHWAŁA NR XIX/112/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
 10. UCHWAŁA NR XIX/113/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 11. UCHWAŁA NR XIX/114/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART