zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Pierwsze dwa kwartały bieżącego roku były okresem wzmożonych prac dotyczących polepszenia stanu technicznego dróg gminnych.

Kończą się prace przy realizacji dwóch przedsięwzięć - remontów dróg gminnych: Błędowa Tyczyńska - Rokitówka na odcinku 1400 m i Bucznik – Potoki na odcinku 500 m. Inwestycje obejmują: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowaniu, zagęszczaniu nasypów, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcą robót jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Łączny koszt wykonania remontu wynosi 563 153,22 zł (brutto). Realizacja wymienionych przedsięwzięć możliwa jest dzięki uzyskanym przez Gminę Chmielnik dotacjom z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska km 1+343 - 1+750.” (połączenie odcinków asfaltowych). Realizacja tego zadania sfinansowana będzie również z dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W najbliższym czasie zostaną wszczęte postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na modernizacje dróg poscaleniowych. Prace będą prowadzone na drogach nr 1842 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek tzw. Wielka Góra), nr 953 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiołek tzw. Zawodzie) i nr 400, 416 w Zabratówce (przysiółek tzw. Pułanki). Zadania będą obejmowały wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną, odmuleniem rowów i wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 355 000,00 zł.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 1 100 ton kruszywa. W chwili obecnej trwa wbudowywanie tego kruszywa w nawierzchnie dróg. Następnie będą prowadzone bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.). Równocześnie w ostatnim okresie zostały wykoszone pobocza dróg gminnych oraz wykonano remont trzech przepustów drogowych w pasie drogi Chmielnik – Zawodzie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART