zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Bieżące prace drogowe

Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. Oprócz największego zadania realizowanego z powiatem rzeszowskim dotyczącego przebudowy drogi Chmielnik – Zabratówka o wartości całkowitej ok. 7 mln zł., przy udziale finansowym Gminy 1 850 000 zł., realizujemy zadania na 6 odcinkach dróg gminnych.

Trwają prace związane z przebudową odcinków trzech dróg gminnych. Prace obejmą odcinki dróg nr 1 0 8252 R Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (530 m), nr 2387/1 w Chmielniku (przysiółek Lisi Kąt – 330 m), nr 1949/1 w Woli Rafałowskiej (k. cmentarza – 297 m). Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcami zamówień jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Łączna wartość zamówień wyniosła 305 341,81 zł brutto.

Prowadzone są również prace związane modernizacją dróg rolniczych poscaleniowych. Przedsięwzięcia objęły drogi o nr 1311 i 1328 w Zabratówce (przysiółek Podlas) i nr, 248 i 295/2 w Błędowej Tyczyńskiej. Roboty budowlane polegają na wykonaniu robót ziemnych polegających na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonaniu utwardzonych poboczy. Zmodernizowane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 800 m. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Wartość prac łącznie wynosi 226 233,87zł. Na realizację remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 162 tyś. zł. z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W decydującą fazę weszły prace związane z największą gminną inwestycją drogową w bieżącym roku tj. „Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 763 w km 0+000 – 0+530, na dz. ewid. nr 771 w km 0+000 – 0+509, na dz. ewid. nr 688 w km 0+445 – 0+630, na dz. ewid. nr 653 w km 0+000 – 0+293 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” (przysiółek Kłapy)”. Wykonawcą zamówienia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, a jego wartość wynosi 475 339,67 zł brutto. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Łącznie zostanie przebudowany odcinek o długości 1517 m. Na realizację tego zadania samorząd otrzymał dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, która pokryje ok 80% kosztów robót budowlanych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART