zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXII

 1. UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 2. UCHWAŁA NR XXXII/195/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXXII/196/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” dofinansowanego w ramach III. Osi Priorytetowej – „Czysta energia” – działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. UCHWAŁA NR XXXII/197/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – „Infrastruktura komunikacyjna” – działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 5. UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami i studni pomiarowej
  w miejscowości Chmielnik – Wielkopolska”.
 6. UCHWAŁA NR XXXII/199/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 7. UCHWAŁA NR XXXII/200/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Chmielniku w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.
 8. UCHWAŁA NR XXXII/201/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku.
 9. UCHWAŁA NR XXXII/202/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.
 10. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 11. UCHWAŁA NR XXXII/204/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.
 12. UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 13. UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne - uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART