zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 8 maja 2012 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XIX

 1. UCHWAŁA NR XIX/104/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik, terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce.
 2. UCHWAŁA NR XIX/105/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.
 3. UCHWAŁA NR XIX/106/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce
 4. UCHWAŁA NR XIX/107/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR XIX/108/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
 6. UCHWAŁA NR XIX/109/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 7. UCHWAŁA NR XIX/110/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XIX/111/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 9. UCHWAŁA NR XIX/112/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
 10. UCHWAŁA NR XIX/113/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 11. UCHWAŁA NR XIX/114/2012 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 8 maja 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART