zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Pierwsze dwa kwartały bieżącego roku były okresem wzmożonych prac dotyczących polepszenia stanu technicznego dróg gminnych.

Kończą się prace przy realizacji dwóch przedsięwzięć - remontów dróg gminnych: Błędowa Tyczyńska - Rokitówka na odcinku 1400 m i Bucznik – Potoki na odcinku 500 m. Inwestycje obejmują: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowaniu, zagęszczaniu nasypów, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcą robót jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Łączny koszt wykonania remontu wynosi 563 153,22 zł (brutto). Realizacja wymienionych przedsięwzięć możliwa jest dzięki uzyskanym przez Gminę Chmielnik dotacjom z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska km 1+343 - 1+750.” (połączenie odcinków asfaltowych). Realizacja tego zadania sfinansowana będzie również z dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W najbliższym czasie zostaną wszczęte postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na modernizacje dróg poscaleniowych. Prace będą prowadzone na drogach nr 1842 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek tzw. Wielka Góra), nr 953 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiołek tzw. Zawodzie) i nr 400, 416 w Zabratówce (przysiółek tzw. Pułanki). Zadania będą obejmowały wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną, odmuleniem rowów i wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 355 000,00 zł.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 1 100 ton kruszywa. W chwili obecnej trwa wbudowywanie tego kruszywa w nawierzchnie dróg. Następnie będą prowadzone bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.). Równocześnie w ostatnim okresie zostały wykoszone pobocza dróg gminnych oraz wykonano remont trzech przepustów drogowych w pasie drogi Chmielnik – Zawodzie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART