zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 OŚWIATA I KULTURA
Czas na działania!

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku od wielu lat z sukcesami stara się o pozyskiwanie dodatkowego finasowania (konkursy, granty) różnorodnych działań wykraczających poza podstawowe zadania biblioteki skierowanych do lokalnej społeczności. Poszukiwanie konkursów, aplikowanie do grantodawców, zbieranie pomysłów na działania, następnie zapisywanie projektu w formie wniosku jest bardzo pracochłonne i czasochłonne; wymagające od nas zarówno kreatywności, znajomości potrzeb lokalnej społeczności a przede wszystkim znajomości wymagań i priorytetów grantodawców. Nie zawsze "udaje" się nam taki grant zdobyć i wtedy praca nad kolejnym zaczyna się od początku. Od początku 2018 r. złożyliśmy 6 wniosków, spośród których trzy zostało pozytywnie ocenione i otrzymaliśmy granty.

Jeden z dofinansowanych projektów przewiduje działania z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego Programu Równać Szanse 2018. Projekt "Obieżyświat" realizowany będzie od 1 sierpnia 2018 do 31 listopada 2019 r. Wysokość grantu to 36 300,00 zł.

Kolejny sukces to dotacja z Narodowego Centrum Kultury na "Spotkania teatralne na Podhalu" projekt realizowany w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży i również skierowany do młodzieży. Kwota dotacji 49 860,00 zł

Kolejnym projektem, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 6000,00 zł jest projekt "Jak się tobie pokłonić Polsko" w ramach Programu Działaj Lokalnie. Jego założeniem jest wspólne, międzypokoleniowe świętowanie odzyskania niepodległości i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców, aby uczynić to wydarzenie spotkaniem pokoleń wokół wspólnej sprawy jaką jest Polska. Celem głównym projektu "Jak się Tobie pokłonić Polsko?" jest zintegrowanie lokalnej społeczności, wzmacnianie poczucia wspólnoty, tożsamości narodowej i budowanie postaw patriotycznych.

Prace nad tworzeniem projektów zakończonych sukcesem dają satysfakcję, jednak o wiele więcej radości przynosi ich realizacja, mimo że wymaga wiele wysiłku, czasu i zaangażowania. Zachęcamy do włączenia się w projektowe działania, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Relacje z realizowanych projektów zamieszczane będą na stronie www.bibliotekachmielnik.pl oraz na łamach kolejnych numerów Wieści gminnych.

Beata Wojnarowicz-Hondz
Kierownik GBP w Chmielniku


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 21 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART