zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 OŚWIATA I KULTURA
Jak bawiliśmy i uczyliśmy się razem w projekcie


 

Od 01.01.2014 r. do 30.04.2015 r. w Gminie Chmielnik realizowany był program „Bawmy i uczmy się razem” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu była Gmina Chmielnik, natomiast realizatorem Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku.

Wartość projektu to 698 155,00 zł. Grupę docelową projektu stanowiło 8 oddziałów przedszkolnych we wszystkich pięciu szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Chmielnik, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 101 dziewcząt i 92 chłopców w wieku od 3 do 6 lat.

Celem realizowanego projektu było podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się we wszystkich szkołach na terenie gminy, stworzenie w nich warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 letnich poprzez organizację placów zabaw, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grup dzieci.

W obecnej chwili będąc lub przejeżdżając obok szkół podstawowych w naszej gminie rzucają nam się w oczy kolorowe, wyposażone w różnorodny sprzęt i urządzenia z odpowiednią nawierzchnią place zabaw. Aż chce się z nich korzystać, swoim wyglądem zapraszają rodziców z młodszymi dziećmi, szczególnie w pogodne popołudnia i wieczory. Jednak jeszcze większe efekty zrealizowanego projektu widać wewnątrz wszystkich oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Dzieci otrzymały wspaniałe wyposażenie sal, mnóstwo różnorodnych zabawek, materiałów do zajęć dydaktycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, technicznych, ruchowych), a także meble (miękkie pufy mające różne kształty, kanapy, fotele i in.) do wypoczynku. Ponadto komputery, laptopy, kopiarki i sprzęt multimedialny.

Pozyskany sprzęt i pomoce na pewno będą służyć przez najbliższe kilka lat najmłodszym z oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.

Jako Koordynator projektu pragnę bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie oraz pomyślną współpracę Pani Dyrektor i Paniom Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chmielniku.


Koordynator projektu
Wiesława Jacek-Zawiło


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART