zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 OŚWIATA I KULTURA
Ku oświatowej przyszłości bez błędów przeszłości…

Witam czytelników u progu nowego roku szkolnego 2016/2017 (chociaż Czytelnik weźmie ten tekst do ręki w październiku) kierując swój wzrok ku przyszłości, bo przecież ona najbardziej interesuje nie tylko uczniów, ale ich rodziców i najbliższych… Drogę przyszłości oświaty określiła Minister Edukacji Narodowej. Będzie to niewątpliwie droga wystawiająca nas na liczne próby, bo w związku z reformą problemów nie ubyło i nie ubędzie, a pojawią się nowe… Ale cóż, to przecież nic nowego, chociaż z drugiej strony, jak się wydaje, w tak krótkim czasie jak na XXI wiek tych radykalnych zmian jest za wiele… Przykład Finlandii, gdzie od 40 lat funkcjonuje stabilny, choć modyfikowany system edukacji, wart jest zauważenia, a może i podpatrzenia…

Wróćmy na lokalne podwórko, do Woli Rafałowskiej. Nowy rok szkolny witamy z nowym Dyrektorem – panią Haliną DRĄŻEK, z nowymi programami, nowymi pomysłami, nowymi nadziejami. Nowy Dyrektor Szkoły wnosi jako wspólne wiano do społeczności szkolnej swoją koncepcję pracy szkoły opartą na ścisłej współpracy szkoły, domu i środowiska, a połączonych postacią patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego myśl „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić” stała się misją szkoły od 2002 roku, gdy za swojego patrona obrała Prymasa Tysiąclecia. W roku 2016, kiedy szkoła obchodzi 110 rocznicę „urodzin” fakt ten nabiera szczególnego charakteru na miarę odnowienia „przyrzeczeń” kierowania się wartościami patrona w życiu szkoły. Na otwarciu nowego roku szkolnego 2016/17, w którym uczestniczyła w imieniu organu prowadzącego Sekretarz Urzędu Gminy Chmielnik pani Magdalena Wdowik-Reczek, do społeczności szkolnej zwróciła się Dyrektor Szkoły następującymi słowami: „Pracę w zawodzie nauczyciela (nauczania początkowego) rozpoczęłam w 1988 r. w naszej szkole w Woli Rafałowskiej i przez 27 lat pracowałam dla tutejszej społeczności jako nauczyciel, a z czasem opiekun Szkolnego koła „Caritas”. Bardzo ważna i bliska moim zainteresowaniom była i jest praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, rewalidacja i edukacja dzieci, w tym szczególnie ze spektrum autyzmu. Szkołę nazywam moim drugim domem. Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam nowy etap pracy jako dyrektor tutejszej szkoły. Mam nadzieję, że ten czas, który jest przede mną, będzie czasem owocnej pracy i współpracy dla dobra uczniów, rodziców i całej społeczności lokalnej. Na progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim dobrego roku, dziesięciu miesięcy sukcesów, jak najmniej problemów, efektywnie i bezpiecznie spędzonego czasu. Jedno z przysłów mówi: „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Uczmy się zatem od siebie nawzajem, a wspólnie osiągniemy zamierzone cele. Kończę słowami patrona szkoły Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które stały się misją szkoły „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”.

Nowy rok szkolny 2016/17 to swoisty powrót do przeszłości, a dokładnie końcowych lat XX wieku, gdy rozpoczęła się reforma „gimnazjalna”. Nie ukrywam, że byłem wtedy jednym z tych, którzy proponowali połączyć ogień z wodą ,tj. zamiast tworzenia gimnazjów wydłużyć szkołę podstawową do 9 klas. Nie biorąc pod uwagę głosów krytyki reformę przeprowadzono, a dziś po 17 latach w czasie, gdy wyniki nauczania były coraz lepsze, o czym świadczyły wyniki badań PISA, postanowiono reformować oświatę po nowemu. „Po owocach ich poznacie” to jedyny sensowny komentarz, jaki przychodzi mi do głowy, który z jednej strony nakazuje wstrzemięźliwość w ocenach, a jednocześnie zapowiada ich nieuchronność chociaż odłożoną w czasie. Na razie jednak porzućmy wątpliwości, uwierzmy w dobre intencje reformujących i zwróćmy uwagę na główne kierunki polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Ja skoncentruję się na tych, które odnoszą się do szkoły podstawowej. Dotyczą one poprawy kompetencji czytelniczych i informatycznych uczniów (w sferze dydaktyki) i wychowania opartego na wartościach i skierowanego ku wartościom (w sferze wychowania). Przyjęcie takich właśnie celów jest w pełni uzasadnione, gdyż zwracają z jednej strony uwagę na kompetencje absolutnie kluczowe, gwarantujące intelektualny rozwój ucznia, z drugiej zaś zwracają uwagę na kształtowanie systemu wartości skierowanego do ucznia, a opartego na szacunku do drugiego człowieka i otwartego na swojego rówieśnika, co ma sprzyjać kształtowaniu postaw dalekich od egoizmu, a bliskich koleżeńskiej życzliwości, a nawet serdeczności (w hymnie naszej szkoły ujęliśmy to w słowach: „Otwierasz serce, podajesz rękę”). W przypadku każdej szkoły szczególnego znaczenia nabiera praca z patronem, który jest uosobieniem wartości, które w procesie wychowania uczniów mają zasadnicze znaczenie - uczą bowiem zasad, którymi warto kierować się w życiu!

Kończąc, nawiążę do tytułu swoich rozważań, bo niezależnie od takiej czy innej oceny rzeczywistości oświatowej trzeba robić swoje i to wykorzystując jak najlepiej swoją wiedzę i doświadczenie, by naszych wychowanków do przyszłości (czytaj: dorosłości) dobrze przygotować. Niech jeszcze jedna myśl naszego Patrona będzie dla nich drogowskazem:

„Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.”

Andrzej Pieczonka
SP Wola Rafałowska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART