zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2010 OŚWIATA I KULTURA
Metoda Dobrego Startu w Przedszkolnej Kuźni Talentów

Już wielokrotnie pisaliśmy o tym, że w Szkole Podstawowej nr 3 im Św. M. M. Kolbego funkcjonują w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich – 5-cio godzinny Punkt Przedszkolny oraz 10-cio godzinny oddział przedszkolny Rozśpiewany Przedszkolak. Łącznie opieką i wychowaniem w roku szkolnym 2010/2011 objęto 43 dzieci w wieku 3-5 lat.

Dzięki pozyskanym funduszom pojawiły się nowe możliwości organizacyjne dla funkcjonowania wychowania przedszkolnego. Dzieci uczą się języka angielskiego, korygują postawę ciała podczas zajęć gimnastyki twórczej, kształtują swoje umuzykalnienie i poczucie rytmu podczas zajęć muzycznych, uczestniczą w zajęciach komputerowych wykorzystując różnorodne programy multimedialne. Nad prawidłowym wielopłaszczyznowym rozwojem dzieci na bieżąco czuwa pani psycholog i logopeda udzielając porad rodzicom i prowadząc terapię z dziećmi.

Mając na uwadze konieczność takiego poszukiwania metod pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat, jak również konieczność jak najlepszego przygotowania ich do trudnej nauki czytania i pisania w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego zastosowali w swojej pracy dydaktycznej znaną i cenioną na świecie metodę opracowaną przez panią Martę Bogdanowicz tzw. „Metodę Dobrego Startu”.

Metoda ta ma wszechstronne zastosowanie w pracy z dziećmi, ponieważ może być wykorzystywana w szkołach, przedszkolach, ogniskach przedszkolnych, poradniach, ośrodkach leczniczo-pedagogicznych podczas zająć zbiorowych i indywidualnych. Stosuje się ją w terapii i w profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony, usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje, oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, aktywizując ten rozwój. Jest to więc metoda rehabilitacji psychomotorycznej i zarazem metoda stymulowania rozwoju dziecka.

Opiera się ona o system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Na potrzeby naszych oddziałów przedszkolnych zdecydowałyśmy o wprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem dwóch rodzajów tej metody: „Od wierszyka do rysunku” oraz „ Piosenki do rysowania” wzbogacając tym samym zajęcia programowe prowadzone z dziećmi.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu w naszym przedszkolu są przeprowadzane systematycznie od dwóch lat raz w tygodniu. Zajęcia prowadzimy w każdej grupie wiekowej dzieci. Elementy MDS są wykorzystywane w różnych zajęciach i zabawach w ciągu dnia, jak również w pracy kompensacyjno- wyrównawczej.

Z doświadczeń pracy naszych oddziałów przedszkolnych polecamy tę metodę jako doskonałą zarówno w pracy diagnostycznej z dzieckiem 3-5 letnim jak i w pracy terapeutycznej. Jednocześnie polecamy ją jako metodę uzupełniającą dotychczas stosowane metody oddziaływania pedagogicznego o charakterze stymulującym i terapeutycznym.

Mamy nadzieję, iż dzięki różnorodności stosowanych przez nas oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych nasze dzieci łatwiej i bez porażek odnajdą się w rzeczywistości szkolnej, która w nowej zreformowanej szkole jest już coraz bliżej.

Dyrektor SP nr3 Im. Św. M. M. Kolbego
w Chmielniku Bożena Gwizdała


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 1 Pażdziernika 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART